Classics, passion for the past

Bentley Continental-Touring-Kit-'46-'59

Een Continental Touring Kit is al heel lang niet meer te leveren vanuit de fabrieken. Wij kunnen u nieuwe Continental Touring Kits aanbieden. Deze Touring Kits zijn verkrijgbaar voor de volgende modellen:
- Rolls-Royce Silver Wraith – Silver Dawn – Silver Cloud I, motortypen 4.25 Liter, 4.5 Liter, 4.9 Liter.
- Bentley Mk VI – R-Type – S1, motortypen 4.25 Liter, 4.5 Liter, 4.9 Liter.
Een complete Continental Touring Kit kost €3500, inclusief alle correcte onderdelen, exclusief verzendkosten. Tegen een meerprijs van €65 kan op het deksel in het standaard Jack Barclay label het model van uw auto en het chassisnummer worden vermeld. Indien mogelijk wordt in overleg met u tevens een leveringsnota van Jack Barclay aangemaakt, zie voorbeeld.

De levertijd is circa 3 maanden. Bij bestelling wordt een aanbetaling van €1500 gevraagd. Als de Touring Kit gereed is voor verzending, mailen wij u een aantal foto’s. Na uw controle en goedkeuring en na betaling van het resterende bedrag, wordt de Continental Touring Kit aan u verzonden.

English:

A Continental Touring Kit has not been available from the factories for a long time. We can offer you new Continental Touring Kits. These Touring Kits are available for the following models:
- Rolls-Royce Silver Wraith – Silver Dawn – Silver Cloud I, engine types 4.25 Liter, 4.5 Liter, 4.9 Liter.
- Bentley Mk VI – R-Type – S1, engine types 4.25 Liter, 4.5 Liter, 4.9 Liter.
A complete Continental Touring Kit costs €3500, including all correct parts, excluding shipping costs. For an additional cost of €65, the model of your car and chassis number can be stated on the lid in the standard Jack Barclay label. If possible, a delivery note from Jack Barclay will also be prepared in consultation with you, see example.
The delivery time is approximately 3 months. When ordering, a deposit of €1500 is requested. When the Touring Kit is ready for shipment, we will email you some photos. After your check and approval and after payment of the remaining amount, the Continental Touring Kit will be sent to you.
Pin it